Język żmii mniej jest szkodliwy od języka oszczercy, a złote łuski grzechotnika mniej straszne są od sakiewki ciemiężyciela.


język-żmii-mniej-jest-szkodliwy-od-języka-oszczercy-a-złote-łuski-grzechotnika-mniej-straszne-są-od-sakiewki-ciemiężyciela
henry fieldingjęzykżmiimniejjestszkodliwyodjęzykaoszczercyzłotełuskigrzechotnikastrasznesakiewkiciemiężycielajęzyk żmiiżmii mniejmniej jestjest szkodliwyszkodliwy odod językajęzyka oszczercyzłote łuskiłuski grzechotnikagrzechotnika mniejmniej strasznestraszne sąsą odod sakiewkisakiewki ciemiężycielajęzyk żmii mniejżmii mniej jestmniej jest szkodliwyjest szkodliwy odszkodliwy od językaod języka oszczercya złote łuskizłote łuski grzechotnikałuski grzechotnika mniejgrzechotnika mniej strasznemniej straszne sąstraszne są odsą od sakiewkiod sakiewki ciemiężycielajęzyk żmii mniej jestżmii mniej jest szkodliwymniej jest szkodliwy odjest szkodliwy od językaszkodliwy od języka oszczercya złote łuski grzechotnikazłote łuski grzechotnika mniejłuski grzechotnika mniej strasznegrzechotnika mniej straszne sąmniej straszne są odstraszne są od sakiewkisą od sakiewki ciemiężycielajęzyk żmii mniej jest szkodliwyżmii mniej jest szkodliwy odmniej jest szkodliwy od językajest szkodliwy od języka oszczercya złote łuski grzechotnika mniejzłote łuski grzechotnika mniej strasznełuski grzechotnika mniej straszne sągrzechotnika mniej straszne są odmniej straszne są od sakiewkistraszne są od sakiewki ciemiężyciela

Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.Pot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niż pięć mi­nut, od od­by­tu po język...Co łatwiejsze, to mniej piękne, a co mniej piękne, to mniej prawdziwe także.Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu.Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.