Język to wirus z kosmosu.


język-to-wirus-z-kosmosu
burroghs williamjęzyktowiruskosmosuwirus zz kosmosujęzyk to wiruswirus z kosmosujęzyk to wirus zjęzyk to wirus z kosmosu

o iro­nio losu jes­teśmy ... pleśń kosmosu pożera­my ziemię skra­wek po skrawku niszcząc wszys­tko po drodze zos­ta­wiamy za sobą wy­jałowioną pustynię my dumna pleśń kosmosu *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy.sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu Celem życia jest: w swojej małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu.Człowiek jest taką samą cząstką Kosmosu jak kamień, pies, ryba, stół.Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył.