Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.


język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
ryszard wagnerjęzyktonujestpoczątkiemkońcemjęzykasłówjakuczucierozsądkumithistoriizaślirykasztukipoetyckiejjęzyk tonutonu jestjest początkiempoczątkiem ii końcemkońcem językajęzyka słówjak uczucieuczucie jestjest początkiempoczątkiem ii końcemkońcem rozsądkumit początkiempoczątkiem ii końcemkońcem historiizaś lirykaliryka początkiempoczątkiem ii końcemkońcem sztukisztuki poetyckiejjęzyk tonu jesttonu jest początkiemjest początkiem ipoczątkiem i końcemi końcem językakońcem języka słówjak uczucie jestuczucie jest początkiemjest początkiem ipoczątkiem i końcemi końcem rozsądkumit początkiem ipoczątkiem i końcemi końcem historiizaś liryka początkiemliryka początkiem ipoczątkiem i końcemi końcem sztukikońcem sztuki poetyckiej

ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam
­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Czas pędzi.. A my jes­teśmy za­wie­sze­ni między początkiem a końcem.. -Lanni
czas-pędzi-a my jes­teśmy-za­wie­sze­-między-początkiem-a końcem
Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams
znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
W pieleszach mo­jego ser­ca jes­teś drżącym oddechem. Kiedy kar­misz sobą mo­je wygłod­niałe us­ta, roz­kwi­tam najpiękniej. Bądź mi końcem i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. -Głos
w-pieleszach-mo­jego-ser­ca-jes­teś-drżącym-oddechem-kiedy-kar­misz-sobą-mo­-wygłod­niałe-us­-roz­kwi­tam-najpiękniej-bądź
każdy-z nas-jest prze­ko­na­ny-że śmierć-jest końcem-te­go-świata-lecz tak-na prawdę-śmierć-jest początkiem-no­we­go-świata