Ja­ka myśl, ta­ki czyn.


ja­ka-myśl-­ki-czyn
demostenesja­kamyślta­kiczynja­ka myślta­ki czyn

Jaka myśl, taki czyn.Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn w myśl.Nie do wiary jak często trud­no jest obrócić czyn w myśl.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie myśl źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.