Ja­ka ro­bota, ta­ka zapłata.


ja­ka-ro­bota-­ka-zapłata
mikołaj rejja­karo­botata­kazapłataja­ka ro­botata­ka zapłata

Na sta­re la­ta za młode zapłata.Jaka robota taka zapłata.Jaka robota, taka zapłata.Naj­le­piej jak ro­bota smakuje.Rachunek: Na stare lata za młode zapłata.Zapłata nie może poprzedzać zasługi.