Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc.


ja­ki-dzień-w moim-życiu-był-naj­piękniej­szy-to nie był-dzień-to była-noc
brigitte bardotja­kidzieńw moimżyciubyłnaj­piękniej­szyto nie byłdzieńto byłanocja­ki dzieńdzień w moimw moim życiużyciu byłbył naj­piękniej­szyto nie był dzieńto była nocja­ki dzień w moimdzień w moim życiuw moim życiu byłżyciu był naj­piękniej­szyja­ki dzień w moim życiudzień w moim życiu byłw moim życiu był naj­piękniej­szyja­ki dzień w moim życiu byłdzień w moim życiu był naj­piękniej­szy

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc. -Brigitte Bardot
jaki-dzień-w-moim-życiu-był-najpiękniejszy-to-nie-był-dzień-to-była-noc
Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu
za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej