Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.


ja­ki-sens- bieg-przez-całe-życie-na­wet-śli-do ­lu-śli-ani-chwi­li ę-nie zat­rzy­masz-by ro­zej­rzeć ę-gdzie-już-dotarłeś
silvidianja­kisensma biegprzezcałeżyciena­wetjeślido ce­luanichwi­li sięnie zat­rzy­maszby ro­zej­rzeć sięgdziejużdotarłeśprze­biecżyciei nicnie zo­baczyćto zam­knąćoczyna to ku cze­mubiegnieszja­ki senssens ma biegma bieg przezprzez całecałe życiena­wet jeślijeśli do ce­lujeśli aniani chwi­li sięchwi­li się nie zat­rzy­masznie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć sięby ro­zej­rzeć się gdziegdzie jużjuż dotarłeśprze­biec życieżycie i nici nic nie zo­baczyćnie zo­baczyć to zam­knąćto zam­knąć oczyoczy na to ku cze­muna to ku cze­mu biegnieszja­ki sens ma biegsens ma bieg przezma bieg przez całeprzez całe życiena­wet jeśli do ce­lujeśli ani chwi­li sięani chwi­li się nie zat­rzy­maszchwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć sięnie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzieby ro­zej­rzeć się gdzie jużgdzie już dotarłeśprze­biec życie i nicżycie i nic nie zo­baczyći nic nie zo­baczyć to zam­knąćnie zo­baczyć to zam­knąć oczyto zam­knąć oczy na to ku cze­muoczy na to ku cze­mu biegniesz

Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć  -samothnick
jeśli-ktoś-bieg­nie-w-po­goni-za lep­szym-jut­rem-nie-próbuj-go zat­rzy­ć-bieg­nij-z nim-na­wet-nie wiesz-ile-może-cie-nauczyć 
Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życie -Huan Ce
jeśli-dasz-człowiekowi-rybę-pożywi-ę-raz-jeśli-nauczysz-go-łowić-będzie-syty-przez-całe-życie
Mają is­tnienie ta­kie chwi­le, gdzie życie sta­je się kar­diolo­giem bez li­cen­cji, a ciebie cze­ka za­bieg na ot­wartym sercu. -Papużka
mają-is­tnienie-­kie-chwi­-gdzie-życie-sta­ ę-kar­diolo­giem-bez-li­cen­cji-a ciebie-cze­ka-za­bieg-na ot­wartym-sercu
Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość. -Aurore Dudevant (George Sand)
jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką
Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem. -Kossak
Łow­ca-który-przez-całe-życie-po­lował-na jedną-zwie­rzy­ny-stra­-swój-sens-gdy- pad­nie-trupem