Ja­kie siły, ta­ki ideał.


ja­kie-ły-­ki-ideał
ludwig andreas feuerbachja­kiesiłyta­kiideałja­kie siłyta­ki ideał

Jakie siły, taki ideał.Ja­ki jest ideał? Większość twier­dzi że ta­ka oso­ba nie is­tnieje. Ja zna­laz­lam Ciebie, swój ideał.Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej.Pew­ne­go dnia, kiedy opa­nuje­my już wiat­ry, fa­le, przypływy i gra­witację, sięgniemy po bos­kie siły miłości. Wte­dy, po raz dru­gi w his­to­rii świata, człowiek od­kry­je ogień.Ideał braku: Brak drak.Ideał, to fik­cja na ziemi