Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...) 


ja­wa-róż ę-od snu-natężeniem-myśli- 
olga tokarczukja­waróżni sięod snunatężeniemmyśli ja­wa różni sięróżni się od snuod snu natężeniemnatężeniem myślimyśli () ja­wa różni się od snuróżni się od snu natężeniemod snu natężeniem myślinatężeniem myśli () ja­wa różni się od snu natężeniemróżni się od snu natężeniem myśliod snu natężeniem myśli () ja­wa różni się od snu natężeniem myśliróżni się od snu natężeniem myśli () 

... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ... in­spi­rowa­ne ciemnotą  -Cykam
ciem­ność ę-zmienia-pod-natężeniem-światła-in­spi­rowa­ne-ciemnotą 
Człowiek nie de­cydu­je sam o pew­nych różni­cach. Różni­ce no­simy w sobie. -Imre Kertész
człowiek-nie de­cydu­-sam-o pew­nych-róż­cach-róż­ no­simy-w sobie
Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje  -Intryga
miłość-przychodzi-za­daje-ciosy-ra­-zwodzi-kocha-niena­widzi-czaruje-z-myśli-szydzi-oczernia-widzi-gryzie-prześladuje-nie-da­-snu-manipuluje
Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku. -Maria Dąbrowska
ani-róż­ca-poglądów-ani-róż­ca-wieku-nic-w ogó-nie może-być-po­wodem-zer­wa­nia-wiel­kiej-miłoś-nic prócz-jej-braku