Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.


jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
anatol francejałmużnaprzynosiulgętemuktodajewyrządzazłootrzymujejałmużna przynosiprzynosi ulgęulgę temukto jąją dajewyrządza złozło temukto jąją otrzymujejałmużna przynosi ulgęprzynosi ulgę temukto ją dajea wyrządza złowyrządza zło temukto ją otrzymujejałmużna przynosi ulgę temua wyrządza zło temu

Jałmużna przy­nosi ulgę te­mu, kto ją da­je, a wyrządza zło te­mu, kto ją otrzymuje.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza.Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje.Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!