Ja, człowiek, znajduję po części zbiór uczuć wszystkich zwierząt w moich uczuciach. Lecz żaden zwierz nie ma uczuć człowieka.


ja-człowiek-znajduję-po-częś-zbiór-uczuć-wszystkich-zwierząt-w-moich-uczuciach-lecz-żaden-zwierz-nie-uczuć-człowieka
karol kazimierz kurpińskijaczłowiekznajdujępoczęścizbióruczućwszystkichzwierzątmoichuczuciachleczżadenzwierznieczłowiekaznajduję popo częściczęści zbiórzbiór uczućuczuć wszystkichwszystkich zwierzątzwierząt ww moichmoich uczuciachlecz żadenżaden zwierzzwierz nienie mama uczućuczuć człowiekaznajduję po częścipo części zbiórczęści zbiór uczućzbiór uczuć wszystkichuczuć wszystkich zwierzątwszystkich zwierząt wzwierząt w moichw moich uczuciachlecz żaden zwierzżaden zwierz niezwierz nie manie ma uczućma uczuć człowiekaznajduję po części zbiórpo części zbiór uczućczęści zbiór uczuć wszystkichzbiór uczuć wszystkich zwierzątuczuć wszystkich zwierząt wwszystkich zwierząt w moichzwierząt w moich uczuciachlecz żaden zwierz nieżaden zwierz nie mazwierz nie ma uczućnie ma uczuć człowiekaznajduję po części zbiór uczućpo części zbiór uczuć wszystkichczęści zbiór uczuć wszystkich zwierzątzbiór uczuć wszystkich zwierząt wuczuć wszystkich zwierząt w moichwszystkich zwierząt w moich uczuciachlecz żaden zwierz nie mażaden zwierz nie ma uczućzwierz nie ma uczuć człowieka

Ze wszystkich uczuć najbardziej przeklętym jest strach. -Anonim
ze-wszystkich-uczuć-najbardziej-przeklętym-jest-strach
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca. -Władysław Biegański
kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
Mówimy miłość, a chodzi o całe mnóstwo uczuć, nawet ich w tym tłumie nie możemy wszystkich rozpoznać. -Karel Capek
mówimy-miłość-a-chodzi-o-całe-mnóstwo-uczuć-nawet-ich-w-tym-tłumie-nie-możemy-wszystkich-rozpoznać