Ja, człowiek, znajduję po części zbiór uczuć wszystkich zwierząt w moich uczuciach. Lecz żaden zwierz nie ma uczuć człowieka.


ja-człowiek-znajduję-po-częś-zbiór-uczuć-wszystkich-zwierząt-w-moich-uczuciach-lecz-żaden-zwierz-nie-uczuć-człowieka
karol kazimierz kurpińskijaczłowiekznajdujępoczęścizbióruczućwszystkichzwierzątmoichuczuciachleczżadenzwierznieczłowiekaznajduję popo częściczęści zbiórzbiór uczućuczuć wszystkichwszystkich zwierzątzwierząt ww moichmoich uczuciachlecz żadenżaden zwierzzwierz nienie mama uczućuczuć człowiekaznajduję po częścipo części zbiórczęści zbiór uczućzbiór uczuć wszystkichuczuć wszystkich zwierzątwszystkich zwierząt wzwierząt w moichw moich uczuciachlecz żaden zwierzżaden zwierz niezwierz nie manie ma uczućma uczuć człowiekaznajduję po części zbiórpo części zbiór uczućczęści zbiór uczuć wszystkichzbiór uczuć wszystkich zwierzątuczuć wszystkich zwierząt wwszystkich zwierząt w moichzwierząt w moich uczuciachlecz żaden zwierz nieżaden zwierz nie mazwierz nie ma uczućnie ma uczuć człowiekaznajduję po części zbiór uczućpo części zbiór uczuć wszystkichczęści zbiór uczuć wszystkich zwierzątzbiór uczuć wszystkich zwierząt wuczuć wszystkich zwierząt w moichwszystkich zwierząt w moich uczuciachlecz żaden zwierz nie mażaden zwierz nie ma uczućzwierz nie ma uczuć człowieka

Ze wszystkich uczuć najbardziej przeklętym jest strach.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Mówimy miłość, a chodzi o całe mnóstwo uczuć, nawet ich w tym tłumie nie możemy wszystkich rozpoznać.Kocham cię za to jak ty kochałeś mnie, za to jak byłeś przy mnie blisko. Niena­widzę cię za nic, a jed­nocześnie za wszystko. Stoję właśnie na gra­nicy moich uczuć, wielką prze­paścią są, lecz skacze. Bo mnie to przytłaczało i wy­dawało mi się że jest nisko.W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić.