ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
gieenkajaja teższu­kałamszu­kałam cze­gośreal­ne­gow tymświeciei dlamniedla mnietymczymśbyłociepłotwo­jejdłonikiritoliz­bethswordartonline ja ja teżja też szu­kałamszu­kałam cze­goś real­ne­goreal­ne­go w tymw tym świeciei dla mniemnie dla mniedla mnie tymtym czymśczymś byłobyło ciepłociepło two­jejtwo­jej dłoniliz­bethja ja też szu­kałamszu­kałam cze­goś real­ne­go w tymreal­ne­go w tym świeciei dla mnie dla mniemnie dla mnie tymdla mnie tym czymśtym czymś byłoczymś było ciepłobyło ciepło two­jejciepło two­jej dłoni

Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił. -Agnieszka Lisak
człowiek-tęskni-za tym-cze­go-nie -gu­bi-to-cze­go-szu­kał-i szu­ka-to co zgubił
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł