Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.


ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno
friedrich nietzschejawasuczęnadczłowiekaczłowiekjestczymścopokonanymbyćpowinnoja waswas uczęuczę nadczłowiekaczłowiek jestjest czymśco pokonanympokonanym byćbyć powinnoja was uczęwas uczę nadczłowiekaczłowiek jest czymśco pokonanym byćpokonanym być powinnoja was uczę nadczłowiekaco pokonanym być powinno

Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Piękno powinno pozostać czymś na spotkanie czego, źle mówię na poszukiwanie czego - trzeba wyruszyć.Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone.Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli.