Jadło ok­reśla świadomość.


jadło-ok­reś-świadomość
herbert george wellsjadłook­reślaświadomośćjadło ok­reślaok­reśla świadomośćjadło ok­reśla świadomość

Jadło określa świadomość.Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa.Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg - pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość.Nie ma odwagi i nie ma lęku. Jest tylko świadomość i nieświadomość. Świadomość to lęk, nieświadomość to odwaga.Aby nam się dob­rze jadło, trze­ba znać jadła abecadło.Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?