Jak się czy­ta, to się nie myśli o so­bie, tyl­ko się wchodzi w in­ne światy, a w którymś z tych światów można od­na­leźć zgu­bione­go siebie.


jak ę-czy­-to ę-nie myśli-o so­bie-tyl­ko ę-wchodzi-w in­ne-światy-a w którymś-z tych-światów-można-od­na­źć-zgu­bione­go
mariusz maślankajak sięczy­tato sięnie myślio so­bietyl­ko sięwchodziw in­neświatya w którymśz tychświatówmożnaod­na­leźćzgu­bione­gosiebiejak się czy­tato się nie myślinie myśli o so­bietyl­ko się wchodziwchodzi w in­new in­ne światya w którymś z tychz tych światówświatów możnamożna od­na­leźćod­na­leźć zgu­bione­gozgu­bione­go siebieto się nie myśli o so­bietyl­ko się wchodzi w in­newchodzi w in­ne światya w którymś z tych światówz tych światów możnaświatów można od­na­leźćmożna od­na­leźć zgu­bione­good­na­leźć zgu­bione­go siebietyl­ko się wchodzi w in­ne światya w którymś z tych światów możnaz tych światów można od­na­leźćświatów można od­na­leźć zgu­bione­gomożna od­na­leźć zgu­bione­go siebiea w którymś z tych światów można od­na­leźćz tych światów można od­na­leźć zgu­bione­goświatów można od­na­leźć zgu­bione­go siebie

Pomóż mi się od­na­leźć, a nie zgu­bię cię. -Papillondenuit
pomóż-mi ę-od­na­źć-a nie zgu­bię-ę