jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
rychcikjak sięoka­zujesza­cunekzwierzęciuto i zwie­rzeczłowieko­wi~pa­wełrychlica jak się oka­zujeoka­zuje sza­cuneksza­cunek zwierzęciuto i zwie­rze oka­zujeoka­zuje sza­cunek~pa­weł rychlica jak się oka­zuje sza­cunekoka­zuje sza­cunek zwierzęciuto i zwie­rze oka­zuje sza­cunekjak się oka­zuje sza­cunek zwierzęciu

ni­by-wy­daje ę-to ­kie-pros­tea-w rzeczy­wis­toś-oka­zuje ę-­kie-trud­ne-~pa­weł-rychlica-inspiracja-Życie
Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. -Clint Eastwood
sza­nuj-swój-wy­łek-sza­cunek dla-­mego-siebie-pro­wadzi-do pa­nowa­nia-nad-sobą-jeśli osiągniesz-jed­no-i dru­gie-zys­kasz-moc
Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości. -Józef Piłsudski
naród-który-nie sza­nuje-swej-przeszłoś-nie zasługu­-na sza­cunek-te­raźniej­szoś-i nie  pra­wa-do przyszłoś
Miłość jak mur, od­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złe. Zro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru.   -M44G
miłość-jak mur-od­dziela-i chro­-od wszys­tkiego-co złe-zro­zumienie-i sza­cunek-to an­kry-dla-te­goż-mu­ru- 
Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett
do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty. -Włodzimierz Scisłowski
nieje­den-trud­ny-do zgry­zienia-orzech-oka­zuje ę-wewnątrz-pusty