jak to mój dziadek ma­wiał : 


jak to mój-dziadek-­wiał-  na­wet-piekło-nie zna-gniewu-urażonej-ko­biety- 
badtomekjak to mójdziadekma­wiał  na­wetpiekłonie znagniewuurażonejko­biety jak to mój dziadekdziadek ma­wiałpiekło nie znanie zna gniewugniewu urażonejurażonej ko­bietyjak to mój dziadek ma­wiałpiekło nie zna gniewunie zna gniewu urażonejgniewu urażonej ko­bietypiekło nie zna gniewu urażonejnie zna gniewu urażonej ko­bietypiekło nie zna gniewu urażonej ko­biety

Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk.Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.-Otaczają mnie w koło zna­jomi bar­dzo blis­cy... Ale od pew­ne­go cza­su zas­ta­nawiam się ilu przyj­dzie na mój pog­rzeb a ilu na nim zapłacze... Może zos­tanę sa­ma po śmier­ci, może mój grób jak niektórych zos­ta­nie Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne.Mo­ja ma­ma jest lodziarą kręci lo­dy betoniarą. A mój ta­ta jest pilotem wo­zi lo­dy samolotem. Mo­ja bab­cia była chora zjadła lo­da i jest zdrowa. A mój dziadek nie uwierzył nie zjadł lo­da i... nie przeżył. Nie wie­działam do cze­go za­liczyć owy tek­st, więc Mój dziadek tak się zauroczył bab­cią, że ją por­wał. Od ra­zu się oświad­czył, a po ty­god­niu wzięli ślub. To fa­tal­nie, że w naszych cza­sach nikt nas nie porywa.