Jaką klęską jest być tylko dobrym człowiekiem, kiedy potrzebny jest człowiek wielki.


jaką-klęską-jest-być-tylko-dobrym-człowiekiem-kiedy-potrzebny-jest-człowiek-wielki
maistre pierre pathelinjakąklęskąjestbyćtylkodobrymczłowiekiemkiedypotrzebnyczłowiekwielkijaką klęskąklęską jestjest byćbyć tylkotylko dobrymdobrym człowiekiemkiedy potrzebnypotrzebny jestjest człowiekczłowiek wielkijaką klęską jestklęską jest byćjest być tylkobyć tylko dobrymtylko dobrym człowiekiemkiedy potrzebny jestpotrzebny jest człowiekjest człowiek wielkijaką klęską jest byćklęską jest być tylkojest być tylko dobrymbyć tylko dobrym człowiekiemkiedy potrzebny jest człowiekpotrzebny jest człowiek wielkijaką klęską jest być tylkoklęską jest być tylko dobrymjest być tylko dobrym człowiekiemkiedy potrzebny jest człowiek wielki

Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!