Jakże często po­wołują się na uczci­wość, którzy nie za­mieni­li z nią ani słowa.


jakże-często-po­wołują ę-na uczci­wość-którzy-nie za­mieni­li-z ą-ani-słowa
wiesław malickijakżeczęstopo­wołują sięna uczci­wośćktórzynie za­mieni­liz niąanisłowajakże częstoczęsto po­wołują siępo­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­linie za­mieni­li z niąz nią aniani słowajakże często po­wołują sięczęsto po­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­li z niąnie za­mieni­li z nią aniz nią ani słowajakże często po­wołują się na uczci­wośćktórzy nie za­mieni­li z nią aninie za­mieni­li z nią ani słowaktórzy nie za­mieni­li z nią ani słowa

Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej... -starry night
szcze­rośćspra­wied­li­wość-uczci­wość-to cechy-na które-stać-nielicznych-jak wielu-każdy-sam-wie-najlepiej
Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego  -little_rebel
jes­tem-nieu­czci­wa-i uczci­wie-możesz-liczyć-na moją-nieu­czci­wość-bo uczci­wi-są niep­rze­widy­wal­-zaw­sze mogą
Uczci­wość po­lega nie na wie­rze, lecz na wątpliwościach. -Jalu Kurek
uczci­wość-po­lega-nie na wie­rze-lecz-na wątpliwościach
Uczci­wość jest naj­kosztow­niej­szą z przywar. -Carpio Lope de Vega
uczci­wość-jest naj­kosztow­niej­szą-z przywar