Jakże nędzne są myśli ludzi małych.


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
adolf hitlerjakżenędznemyśliludzimałychjakże nędznenędzne sąsą myślimyśli ludziludzi małychjakże nędzne sąnędzne są myślisą myśli ludzimyśli ludzi małychjakże nędzne są myślinędzne są myśli ludzisą myśli ludzi małychjakże nędzne są myśli ludzinędzne są myśli ludzi małych

Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa. -Anonim
jakże-wielka-jest-różnica-między-myśli-a-wolnośą-słowa
Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
wielkie-czasy-mogą-zmieść-pokaźną-ilość-łych-ludzi
Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi. -Phil Bosmans
mnóstwa-radoś-daje-dostrzeganie-łych-rzeczy-i-prostych-ludzi
Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson
niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
Nędzne to ser­ce, które jest nie­czułe na nędzę. -Raoul Follereau
nędzne-to ser­-które-jest nie­czułe-na nędzę