Jakże nędzne są myśli ludzi małych.


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
adolf hitlerjakżenędznemyśliludzimałychjakże nędznenędzne sąsą myślimyśli ludziludzi małychjakże nędzne sąnędzne są myślisą myśli ludzimyśli ludzi małychjakże nędzne są myślinędzne są myśli ludzisą myśli ludzi małychjakże nędzne są myśli ludzinędzne są myśli ludzi małych

Czy widziałeś kiedyś orła? Jakże wol­ny jest to ptak. Le­ci dumnie, I spogląda, Na ten niewol­ników świat. Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi w łańcuchach kłamstw? Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi opęta­nych sznu­rami wspomnień? Czy będzie mu nas żal? Czy spoj­rzy swym bys­trym okiem, I stwier­dzi: ''Współczuję wam ''? Nie zro­bi tego. Nie obej­rzy na­wet się. Po­leci da­lej myśląc tylko, Ja­ki wspa­niały jest je­go dzień. A my możemy tyl­ko marzyć, By jak on na skrzydłach odlecieć.Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa.Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi.Mnóstwa radości daje dostrzeganie małych rzeczy i prostych ludzi.Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach.Nędzne to ser­ce, które jest nie­czułe na nędzę.