Jakże potężny jest wpływ obyczajów i przesądów! To ogromny ciężar, który nas wlecze w kierunku najmniej dla naszych interesów pożądanym.


jakże-potężny-jest-wpływ-obyczajów-i-przesądów-to-ogromny-ężar-który-nas-wlecze-w-kierunku-najmniej-dla-naszych-interesów-pożądanym
pierre baylejakżepotężnyjestwpływobyczajówprzesądówtoogromnyciężarktórynaswleczekierunkunajmniejdlanaszychinteresówpożądanymjakże potężnypotężny jestjest wpływwpływ obyczajówobyczajów ii przesądówogromny ciężarktóry nasnas wleczewlecze ww kierunkukierunku najmniejnajmniej dladla naszychnaszych interesówinteresów pożądanymjakże potężny jestpotężny jest wpływjest wpływ obyczajówwpływ obyczajów iobyczajów i przesądówktóry nas wleczenas wlecze wwlecze w kierunkuw kierunku najmniejkierunku najmniej dlanajmniej dla naszychdla naszych interesównaszych interesów pożądanymjakże potężny jest wpływpotężny jest wpływ obyczajówjest wpływ obyczajów iwpływ obyczajów i przesądówktóry nas wlecze wnas wlecze w kierunkuwlecze w kierunku najmniejw kierunku najmniej dlakierunku najmniej dla naszychnajmniej dla naszych interesówdla naszych interesów pożądanymjakże potężny jest wpływ obyczajówpotężny jest wpływ obyczajów ijest wpływ obyczajów i przesądówktóry nas wlecze w kierunkunas wlecze w kierunku najmniejwlecze w kierunku najmniej dlaw kierunku najmniej dla naszychkierunku najmniej dla naszych interesównajmniej dla naszych interesów pożądanym

Krytycy wywierają wpływ ogromny, lecz, niestety, zgubny, bo nie cierpią teatru i nie mogą patrzeć na niczyje sukcesy. Jeśli sztuka miała tysiąc przedstawień, sprawa jest przesądzona: zostanie uznana za idiotyczną.Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany.Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.I na łaskawym chlebie można się nauczyć robienia kokosowych interesów. interesów.Dla człowieka to je­den mały krok, dla ludzkości skok ogromny.Jakże łatwo zburzyć pałace władców, jakże trudno potem zbudować zwykłe domy dla burzycieli tych pałaców!