Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem.


jakże-uroczą-istotą-jest-człowiek-żeli-jest-człowiekiem
menanderjakżeurocząistotąjestczłowiekjeżeliczłowiekiemjakże urocząuroczą istotąistotą jestjest człowiekjeżeli jestjest człowiekiemjakże uroczą istotąuroczą istotą jestistotą jest człowiekjeżeli jest człowiekiemjakże uroczą istotą jesturoczą istotą jest człowiekjakże uroczą istotą jest człowiek

Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. -Menander
jakże-piękny-jest-człowiek-gdy-jest-człowiekiem
Jakże uroczy jest człowiek, jeśli jest człowiekiem. -Anonim
jakże-uroczy-jest-człowiek-śli-jest-człowiekiem
Człowiek nie jest praw­dzi­wie człowiekiem, jeżeli nie jest wol­nym. Nie jest wol­nym, jeżeli nie pracuje. -Raoul Follereau
człowiek-nie jest praw­dzi­wie-człowiekiem-żeli-nie jest wol­nym-nie jest wol­nym-żeli-nie pracuje
Jakże często uroczą ko­bietę od wspa­niałego mężczyz­ny dzieli tyl­ko dro­biazg: że są małżeństwem. -Gustaw Flaubert
jakże-często-uroczą-ko­bietę-od wspa­niałego-mężczyz­ny-dzieli-tyl­ko-dro­biazg-że są łżeństwem
Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Człowiek jest istotą między przepaściami. -Georges Bernanos
człowiek-jest-istotą-między-przepaściami