Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu.


jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
feliks chwalibógjakżewieleludzkiegow każdymzwierzęciujakże wielewiele ludzkiegoludzkiego w każdymw każdym zwierzęciujakże wiele ludzkiegowiele ludzkiego w każdymludzkiego w każdym zwierzęciujakże wiele ludzkiego w każdymwiele ludzkiego w każdym zwierzęciujakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu

Jakże miłe, wolne od męki i samotności myśli jest natychmiastowe rozpoznanie prawdziwej obecności niekwestionowanego ludzkiego piękna!– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to prze­cież jakże wiele da­je ona miodu.Jakże piękne byłoby życie bez miłości. Takie spokojne i ciche, i jakże nudne.Jakże łatwo zburzyć pałace władców, jakże trudno potem zbudować zwykłe domy dla burzycieli tych pałaców!Słowo