Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem.


jak-świat-światem-bat-ź-współżyje-z-grzbietem
jan sztaudyngerjakświatświatembatźlewspółżyjegrzbietemjak światświat światemświatem batbat źleźle współżyjewspółżyje zz grzbietemjak świat światemświat światem batświatem bat źlebat źle współżyjeźle współżyje zwspółżyje z grzbietemjak świat światem batświat światem bat źleświatem bat źle współżyjebat źle współżyje zźle współżyje z grzbietemjak świat światem bat źleświat światem bat źle współżyjeświatem bat źle współżyje zbat źle współżyje z grzbietem

Bat: I bat puszcza pędy, gdy natrafi na podatny grunt.Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny.Porządność człowieka współżyje z naiwnością.Świat bez miłości jest światem martwym.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram Jak świat światem, roz­rywka zaw­sze miała stok­roć szer­sze po­wodze­nie od wiel­kiej sztu­ki. Z do­mami pub­liczny­mi nig­dy nie mogły kon­ku­rować panteony.