Jak świeże są barwy tych, co byli w cieniu.


jak-świeże-są-barwy-tych-co-byli-w-cieniu
stanisław jerzy lecjakświeżebarwytychcobylicieniujak świeżeświeże sąsą barwybarwy tychco bylibyli ww cieniujak świeże sąświeże są barwysą barwy tychco byli wbyli w cieniujak świeże są barwyświeże są barwy tychco byli w cieniujak świeże są barwy tych

Dwa czarne charaktery, a jak odmiennej barwy.Kobieta jest jak świeże źródło. Pochylasz się nad nim, widzisz swoją twarz, pijesz, pijesz, aż ci dech zapiera.Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy.Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli.W upal­ny dzień Nie ma jak położyć się W cieniu drzewa Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.