Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza.


jak-bóg-zag­rzmi-to chłop-do pacierza
samuel adalbergjakbógzag­rzmito chłopdo pacierzajak bógbóg zag­rzmito chłop do pacierzajak bóg zag­rzmi

By zag­rać przedstawienie nie trze­ba grać na scenie, nie uczyć się ro­li - żyć jak Bóg pozwoli.Całko­wite lek­ce­ważenie wszel­kich zag­rożeń spra­wiało ja­koś, że zag­rożenia zniechęcały się, re­zyg­no­wały i znikały.Chłop jak sięga, to przysięga.� Jak dostaje, to przestaje.Chłop jak sięga, to przysięga, jak dostaje, to przestaje.Nieważne skąd wiatr wieje, ważne jak żag­le postawię! Chłop jak sięga, to przy­sięga, jak dos­ta­je, to przestaje.