Jak będę miał czas to siądę i pomyślę, jak nie będę miał czasu to tylko siądę.


jak-będę-miał-czas-to-ądę-i-pomyślę-jak-nie-będę-miał-czasu-to-tylko-ądę
anonimjakbędęmiałczastosiądępomyślęjaknieczasutylkosiądęjak będębędę miałmiał czassiądę ii pomyślęjak nienie będębędę miałmiał czasutylko siądęjak będę miałbędę miał czasczas to siądęsiądę i pomyślęjak nie będęnie będę miałbędę miał czasuczasu to tylkojak będę miał czasmiał czas to siądęczas to siądę ijak nie będę miałnie będę miał czasumiał czasu to tylkoczasu to tylko siądębędę miał czas to siądęmiał czas to siądę iczas to siądę i pomyślęjak nie będę miał czasubędę miał czasu to tylkomiał czasu to tylko siądę

możecie zab­rać mi wszys­tko, ale gdy nie będę miał nic... będę zdol­ny do wszystkiego... -roki
możecie-zab­rać-mi wszys­tko-ale-gdy-nie będę-miał-nic-będę zdol­ny-do wszystkiego
Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles
Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie