Jak będę miał czas to siądę i pomyślę, jak nie będę miał czasu to tylko siądę.


jak-będę-miał-czas-to-ądę-i-pomyślę-jak-nie-będę-miał-czasu-to-tylko-ądę
anonimjakbędęmiałczastosiądępomyślęjaknieczasutylkosiądęjak będębędę miałmiał czassiądę ii pomyślęjak nienie będębędę miałmiał czasutylko siądęjak będę miałbędę miał czasczas to siądęsiądę i pomyślęjak nie będęnie będę miałbędę miał czasuczasu to tylkojak będę miał czasmiał czas to siądęczas to siądę ijak nie będę miałnie będę miał czasumiał czasu to tylkoczasu to tylko siądębędę miał czas to siądęmiał czas to siądę iczas to siądę i pomyślęjak nie będę miał czasubędę miał czasu to tylkomiał czasu to tylko siądę

możecie zab­rać mi wszys­tko, ale gdy nie będę miał nic... będę zdol­ny do wszystkiego...znów przed świtem zobaczę głową pijaną w tęczówkach cudzych tęczę, a za nią w kąci­ku oka gar­niec złota zapiszę metaforę moim smartfonem a raczej z niej ty­le ile zapamiętam z niet­rzeźwe­go autobusu w ciągu sześciu przystanków można od­kryć dużą poezję w za­ciekach na szybach tłus­tych włosach roz­ma­zanych makijażach go­rejących policzkach wódką pi­wem winem tańcem ekscytacją i nadzieją (może zadzwoni) lub beznadzieją (i zno­wu klapa) wy­siądę z tłumu z pieprzowym gazem w kieszeni na wszel­ki wypadek gwałtu pomyślę dob­rze, że ma­ma nie widzi bo, mamo nie będę tak jak ty święta przepraszam ale nie potrafię aż tak wierzyć w siebie Na samą myśl, że muszę kimś zostać, ogarniał mnie nie tylko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zostanę prawnikiem, radnym, inżynierem czy czymś takim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w strukturę rodzinną. Codziennie będę chodził do pracy i wracał. Niemożliwa sprawa.-(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!!