Jak brzmi hasło ludzi po­kole­nia FB? Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażają ...


jak-brzmi-hasło-ludzi-po­kole­nia-fb-Śpie­szmy ę-kochać-ludzi-tak-szyb­ko ę-ob­rażają
alicia slobjakbrzmihasłoludzipo­kole­niafbŚpie­szmy siękochaćtakszyb­ko sięob­rażająjak brzmibrzmi hasłohasło ludziludzi po­kole­niapo­kole­nia fbŚpie­szmy się kochaćkochać ludziludzi taktak szyb­ko sięszyb­ko się ob­rażająob­rażająjak brzmi hasłobrzmi hasło ludzihasło ludzi po­kole­nialudzi po­kole­nia fbŚpie­szmy się kochać ludzikochać ludzi takludzi tak szyb­ko siętak szyb­ko się ob­rażająszyb­ko się ob­rażająjak brzmi hasło ludzibrzmi hasło ludzi po­kole­niahasło ludzi po­kole­nia fbŚpie­szmy się kochać ludzi takkochać ludzi tak szyb­ko sięludzi tak szyb­ko się ob­rażajątak szyb­ko się ob­rażająjak brzmi hasło ludzi po­kole­niabrzmi hasło ludzi po­kole­nia fbŚpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko siękochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażająludzi tak szyb­ko się ob­rażają

Śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą.Spie­szmy sie kochać mężczyzn, tak szyb­ko dochodzą.Śpie­szmy się kochać siebie, tak łat­wo um­rzeć za życia… 01.11 2010 Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''...A gdy­by tak zniknąć nag­le? Zam­knąć się w do­mu i wyłączyć całą elek­tro­nikę.. to tak sa­mo jak­by nic ni­komu nie mówiąc pójść przed siebie? Techno­logia zbyt szyb­ko po­suwa się do przo­du, a nas, ludzi to wszys­tko prze­ras­ta i pod­da­jemy się ma­nipu­lac­ji Internetowej....I... Jes­teśmy Pra­wi i Sprawiedliwi... ...To hasło bar­dzo dob­rze brzmi. Ale dziś jak­by coś się krzywi I z tych trzech słów zos­ta­je tyl­ko ..i..