Jak byłem małym dziec­kiem, wszys­tko czułem, ale nic nie wie­działem. Te­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję.


jak-byłem-łym-dziec­kiem-wszys­tko-czułem-ale-nic-nie wie­działem-te­raz wszys­tko-wiem-i nic-nie czuję
jerzy kosińskijakbyłemmałymdziec­kiemwszys­tkoczułemalenicnie wie­działemte­raz wszys­tkowiemi nicnie czujęjak byłembyłem małymmałym dziec­kiemwszys­tko czułemale nicnic nie wie­działemte­raz wszys­tko wiemwiem i nici nic nie czujęjak byłem małymbyłem małym dziec­kiemale nic nie wie­działemte­raz wszys­tko wiem i nicwiem i nic nie czujęjak byłem małym dziec­kiemte­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję

Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto?  -kapsel^^love^^
człowiek-nic-nie mu­-wszys­tko-może-wszys­tkoale-czy-warto 
Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. -Ludwig van Beethoven
na­ży-czy­ć-wszys­tko-naj­­piej-jak to możli­we-kochać-wol­ność-na­de-wszys­tko-i nig­dy-nie zdradzać-prawdy