Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości.


jak-często-zazdrość-przyprawioną-szczyptą-miłoś-bierzemy-za-miłość-przyprawioną-szczyptą-zazdroś
jadwiga rutkowskajakczęstozazdrośćprzyprawionąszczyptąmiłościbierzemyzamiłośćzazdrościjak częstoczęsto zazdrośćzazdrość przyprawionąprzyprawioną szczyptąszczyptą miłościmiłości bierzemybierzemy zaza miłośćmiłość przyprawionąprzyprawioną szczyptąszczyptą zazdrościjak często zazdrośćczęsto zazdrość przyprawionązazdrość przyprawioną szczyptąprzyprawioną szczyptą miłościszczyptą miłości bierzemymiłości bierzemy zabierzemy za miłośćza miłość przyprawionąmiłość przyprawioną szczyptąprzyprawioną szczyptą zazdrościjak często zazdrość przyprawionączęsto zazdrość przyprawioną szczyptązazdrość przyprawioną szczyptą miłościprzyprawioną szczyptą miłości bierzemyszczyptą miłości bierzemy zamiłości bierzemy za miłośćbierzemy za miłość przyprawionąza miłość przyprawioną szczyptąmiłość przyprawioną szczyptą zazdrościjak często zazdrość przyprawioną szczyptączęsto zazdrość przyprawioną szczyptą miłościzazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemyprzyprawioną szczyptą miłości bierzemy zaszczyptą miłości bierzemy za miłośćmiłości bierzemy za miłość przyprawionąbierzemy za miłość przyprawioną szczyptąza miłość przyprawioną szczyptą zazdrości

Nieznaczna, znikoma szczypta zazdrości winna być miłości przyprawą.Łagodząc smak szczyptą so­li, osłodzić da się tyl­ko pieprzem.Zem­sta naj­le­piej sma­kuje ze szczyptą cierpliwości.U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości.Nad Titicaca Dwaj Keczua za­pija­li robaka Aż wy­buchła straszna draka Czy lep­sza te­quila z chili Czy ze szczyptą piri-piri Na zag­rychę dzieli­li robaka.Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti