Jak człowiek nie powymyśla różnych bajd o sobie - zrobią to za niego inni.


jak-człowiek-nie-powymyś-różnych-bajd-o-sobie-zrobią-to-za-niego-inni
jeanne moreaujakczłowiekniepowymyślaróżnychbajdsobiezrobiątozaniegoinnijak człowiekczłowiek nienie powymyślapowymyśla różnychróżnych bajdbajd oo sobiesobiezrobiąza niegoniego innijak człowiek nieczłowiek nie powymyślanie powymyśla różnychpowymyśla różnych bajdróżnych bajd obajd o sobieo sobiezrobią to zaza niego innijak człowiek nie powymyślaczłowiek nie powymyśla różnychnie powymyśla różnych bajdpowymyśla różnych bajd oróżnych bajd o sobiebajd o sobiezrobią to zazrobią to za niegojak człowiek nie powymyśla różnychczłowiek nie powymyśla różnych bajdnie powymyśla różnych bajd opowymyśla różnych bajd o sobieróżnych bajd o sobiezrobią to za niegozrobią to za niego inni

Nigdy nie mów o sobie źle, przyjaciele zrobią to za ciebie.Najwyższy stopień kultury, jaki człowiek może osiągnąć, to przekonanie, że inni mogą się obejść bez niego.Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni.Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.