Jak długo człowiek myśli w pierwszej osobie, konieczność jest dla niego wrogiem.


jak-długo-człowiek-myśli-w-pierwszej-osobie-konieczność-jest-dla-niego-wrogiem
simone weiljakdługoczłowiekmyślipierwszejosobiekoniecznośćjestdlaniegowrogiemjak długodługo człowiekczłowiek myślimyśli ww pierwszejpierwszej osobiekonieczność jestjest dladla niegoniego wrogiemjak długo człowiekdługo człowiek myśliczłowiek myśli wmyśli w pierwszejw pierwszej osobiekonieczność jest dlajest dla niegodla niego wrogiemjak długo człowiek myślidługo człowiek myśli wczłowiek myśli w pierwszejmyśli w pierwszej osobiekonieczność jest dla niegojest dla niego wrogiemjak długo człowiek myśli wdługo człowiek myśli w pierwszejczłowiek myśli w pierwszej osobiekonieczność jest dla niego wrogiem

W miłości Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.Człowiek jest poddany temu, co tworzy się Dla konserwatysty refleksja nad podstawami własnego światopoglądu jest rodzajem profanacji tak samo jak konieczność udowadniania egzystencji Boga jest estetycznym zgorszeniem dla każdego prawdziwie wierzącego; jest wyprowadzaniem irracjonalnej wartości na poziom racjonalny, desakralizacją boskości, której odebrany zostaje urok tajemniczości, bez której nie można pewnie stawić czoła lewicowym czcicielom diabła na ich polach bitewnych rozumu.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.