Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje.


jak-długo-istnieje-życie-tak-długo-istnieć-będą-nadzieje
teokrytjakdługoistniejeżycietakistniećbędąnadziejejak długodługo istniejeistnieje życietak długodługo istniećistnieć będąbędą nadziejejak długo istniejedługo istnieje życietak długo istniećdługo istnieć będąistnieć będą nadziejejak długo istnieje życietak długo istnieć będądługo istnieć będą nadziejetak długo istnieć będą nadzieje

W miłości Jak długo [. . . ] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [. . . ], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.Jak długo is­tnieje życie, tak długo is­tnieć będzie nadzieja.Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Rzeczy żyją tak długo, jak długo ktoś się ni­mi opiekuje.