Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.


jak-długo-trwa-minuta-zależy-od-tego-po-której-stronie-drzwi-toalety-ę-znajdujesz
balaniejakdługotrwaminutazależyodtegopoktórejstroniedrzwitoaletysięznajdujeszjak długodługo trwatrwa minutazależy odod tegotego popo którejktórej stroniestronie drzwidrzwi toaletytoalety sięsię znajdujeszjak długo trwadługo trwa minutazależy od tegood tego potego po którejpo której stroniektórej stronie drzwistronie drzwi toaletydrzwi toalety siętoalety się znajdujeszjak długo trwa minutazależy od tego pood tego po którejtego po której stroniepo której stronie drzwiktórej stronie drzwi toaletystronie drzwi toalety siędrzwi toalety się znajdujeszzależy od tego po którejod tego po której stronietego po której stronie drzwipo której stronie drzwi toaletyktórej stronie drzwi toalety sięstronie drzwi toalety się znajdujesz

Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.W miłości Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą.Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą.