Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak miło działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka.


jak-dzień-pogodny-działa-rozweselająco-na-człowieka-tak-miło-działa-wesoło-uśmiechnięte-oblicze-prędzej-otwiera-ę-nasze-serce-i-budzi
karol juliusz weberjakdzieńpogodnydziałarozweselająconaczłowiekatakmiłowesołouśmiechnięteobliczeprędzejotwierasięnaszesercebudzizaufaniedoczłowiekawesołegoniżponuregotetrykajak dzieńdzień pogodnypogodny działadziała rozweselającorozweselająco nana człowiekatak miłomiło działadziała wesołowesoło uśmiechnięteuśmiechnięte obliczeobliczeprędzejprędzej otwieraotwiera sięsię naszenasze serceserce ii budzibudzi zaufaniezaufanie dodo człowiekaczłowieka wesołegowesołego niżniż dodo ponuregoponurego tetrykajak dzień pogodnydzień pogodny działapogodny działa rozweselającodziała rozweselająco narozweselająco na człowiekatak miło działamiło działa wesołodziała wesoło uśmiechniętewesoło uśmiechnięte obliczeuśmiechnięte obliczeprędzej otwieraprędzej otwiera sięotwiera się naszesię nasze sercenasze serce iserce i budzii budzi zaufaniebudzi zaufanie dozaufanie do człowiekado człowieka wesołegoczłowieka wesołego niżwesołego niż doniż do ponuregodo ponurego tetryka

Pycha działa jak zamek błyskawiczny: błyskawicznie zamyka na drugiego człowieka. -Ewa Lewandowska
pycha-działa-jak-zamek-błyskawiczny-błyskawicznie-zamyka-na-drugiego-człowieka
Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie. -Adolf Harnacki
nic-bardziej-nie-wzmacnia-człowieka-jak-okazane-mu-zaufanie