Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.


jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
joseph conradjakgłódnajlepiejjeśćgotujetakfatygaścielejak głódgłód najlepiejnajlepiej jeśćjeść gotujetak fatygafatyga najlepiejnajlepiej ścielejak głód najlepiejgłód najlepiej jeśćnajlepiej jeść gotujetak fatyga najlepiejfatyga najlepiej ścielejak głód najlepiej jeśćgłód najlepiej jeść gotujetak fatyga najlepiej ścielejak głód najlepiej jeść gotuje

Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze.chucham i dmucham dbam jak umiem najlepiej różnie wychodzi  Sukces to robienie tego, co się lubi, najlepiej jak potrafimy.Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu.