Jak na drżącej kartce, tak na drżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz.


jak-na-drżącej-kartce-tak-na-drżącej-obawą-duszy-żadnego-szlachetniejszego-rysu-nie-wykonasz
john lockejaknadrżącejkartcetakobawąduszyżadnegoszlachetniejszegorysuniewykonaszjak nana drżącejdrżącej kartcetak nana drżącejdrżącej obawąobawą duszyduszy żadnegożadnego szlachetniejszegoszlachetniejszego rysurysu nienie wykonaszjak na drżącejna drżącej kartcetak na drżącejna drżącej obawądrżącej obawą duszyobawą duszy żadnegoduszy żadnego szlachetniejszegożadnego szlachetniejszego rysuszlachetniejszego rysu nierysu nie wykonaszjak na drżącej kartcetak na drżącej obawąna drżącej obawą duszydrżącej obawą duszy żadnegoobawą duszy żadnego szlachetniejszegoduszy żadnego szlachetniejszego rysużadnego szlachetniejszego rysu nieszlachetniejszego rysu nie wykonasztak na drżącej obawą duszyna drżącej obawą duszy żadnegodrżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszegoobawą duszy żadnego szlachetniejszego rysuduszy żadnego szlachetniejszego rysu nieżadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz

scho­wany w ciężkim od­dechu jęk ludzkiej niepewności pod­duszający słowa do krta­ni drżącej przy­legają i dławią nieuf­ny­mi emocjami za­cis­kają się bezwarunkowo skrap­lając zagubienie zakłopo­tanej skroni na płochych policzkach wychodzą rumieńcem z czer­wo­nym krzykiem gdy­byś tyl­ko wiedział jaką mają barwę i ciepłe znaczenie...Kto miłości żadnej nie zostawia po sobie, ten nie zostawił żadnego dziedzictwa i z niemiłowania umrze tak, jak z głodu.Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu. W każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić.Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu - w każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić.Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo.