Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem.


jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
franz werfeljaknarodzinybolesnątajemnicąmiędzymatkądzieckiemtakśmierćjestbogiemczłowiekiemjak narodzinynarodziny sąsą bolesnąbolesną tajemnicątajemnicą międzymiędzy matkątak śmierćśmierć jestjest bolesnąbolesną tajemnicątajemnicą międzymiędzy bogiembogiem ii człowiekiemjak narodziny sąnarodziny są bolesnąsą bolesną tajemnicąbolesną tajemnicą międzytajemnicą między matkąmatką a dzieckiemtak śmierć jestśmierć jest bolesnąjest bolesną tajemnicąbolesną tajemnicą międzytajemnicą między bogiemmiędzy bogiem ibogiem i człowiekiemjak narodziny są bolesnąnarodziny są bolesną tajemnicąsą bolesną tajemnicą międzybolesną tajemnicą między matkąmiędzy matką a dzieckiemtak śmierć jest bolesnąśmierć jest bolesną tajemnicąjest bolesną tajemnicą międzybolesną tajemnicą między bogiemtajemnicą między bogiem imiędzy bogiem i człowiekiemjak narodziny są bolesną tajemnicąnarodziny są bolesną tajemnicą międzysą bolesną tajemnicą między matkątajemnicą między matką a dzieckiemtak śmierć jest bolesną tajemnicąśmierć jest bolesną tajemnicą międzyjest bolesną tajemnicą między bogiembolesną tajemnicą między bogiem itajemnicą między bogiem i człowiekiem

Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus
była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i
Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle. -Anonim
tajemnica-jest-kurtyną-zasłaniającą-przed-nami-przyszłość-tajemnica-towarzyszy-wszelkiej-refleksji-nad-sensem-życia-i-nad-sensem-istnienia-w
Natura wydając na świat człowieka była umierającą matką; dawała byt temu, którego narodziny oznaczały jej własna śmierć. -Georges Bataille
natura-wydając-na-świat-człowieka-była-umierającą-matką-dawała-byt-temu-którego-narodziny-oznaczały-jej-własna-śmierć
Być wyjątkiem to sy­tuac­ja wspa­niała, ale jakże bolesna. -Alfred Musset
być-wyjątkiem-to sy­tuac­ja-wspa­niała-ale-jakże-bolesna
Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi
Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec
Nostalgia - ból powrotu, to znaczy tęsknota bolesna, że wrócić nie można do miejsca, do chwili. -Anna Kowalska
nostalgia-ból-powrotu-to-znaczy-tęsknota-bolesna-że-wróć-nie-można-do-miejsca-do-chwili