Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni.


jak-niedużo-zostaje-z-człowieka-gdy-odjąć-od-niego-wszystko-co-mówią-o-nim-inni
zofia nałkowskajakniedużozostajeczłowiekagdyodjąćodniegowszystkocomówiąniminnijak niedużoniedużo zostajezostaje zz człowiekagdy odjąćodjąć odod niegoniego wszystkoco mówiąmówią oo nimnim innijak niedużo zostajeniedużo zostaje zzostaje z człowiekagdy odjąć ododjąć od niegood niego wszystkoco mówią omówią o nimo nim innijak niedużo zostaje zniedużo zostaje z człowiekagdy odjąć od niegoodjąć od niego wszystkoco mówią o nimmówią o nim innijak niedużo zostaje z człowiekagdy odjąć od niego wszystkoco mówią o nim inni

Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga.Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią.Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.