Jak niesione wiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfują bez celu, by spocząć w ziemi.


jak-niesione-wiatrem-nasiona-dmuchawców-ludzie-dryfują-bez-celu-by-spocząć-w-ziemi
william whartonjakniesionewiatremnasionadmuchawcówludziedryfująbezcelubyspocząćziemijak niesioneniesione wiatremwiatrem nasionanasiona dmuchawcówdmuchawców ludzieludzie dryfujądryfują bezbez celuby spocząćspocząć ww ziemijak niesione wiatremniesione wiatrem nasionawiatrem nasiona dmuchawcównasiona dmuchawców ludziedmuchawców ludzie dryfująludzie dryfują bezdryfują bez celuby spocząć wspocząć w ziemijak niesione wiatrem nasionaniesione wiatrem nasiona dmuchawcówwiatrem nasiona dmuchawców ludzienasiona dmuchawców ludzie dryfujądmuchawców ludzie dryfują bezludzie dryfują bez celuby spocząć w ziemijak niesione wiatrem nasiona dmuchawcówniesione wiatrem nasiona dmuchawców ludziewiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfująnasiona dmuchawców ludzie dryfują bezdmuchawców ludzie dryfują bez celu

Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćLepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Nasze położenie na tej Ziemi wygląda osob­li­wie, każdy z nas po­jawia się mi­mowol­nie i bez zap­rosze­nia, na krótki po­byt bez uświado­mione­go celu. Nie mogę nadzi­wić się tej tajemnicy...Kobiety są jak żuki: składają najpłodniejsze nasiona w to, co próchnieje i gnije.słyszysz te szepty gdy niebo się schyla by dot­knąć roz­grza­nej ziemi czu­jesz jak zwal­nia tempo chcąc złapać rześki oddech zas­ty­ga w zamyśleniu jak blis­ko od obłędu dokąd się człowiek posunie w go­nit­wie bez sensu ma­mony sidła za­bujcą mat­ki ziemi niemoc to taka skuteczność roz­ciąga chwilę na wieczność by po­tem ją  zdewastować bez sen­su bez celu bez słowa i mer­da ogonem ra­dośnie spełniła swój psi obowiązek