Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można 


jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
taiyono kudarashijakosiągnąćszczytkiedyżad­ne­gokrokuzro­bićnie można jak osiągnąćosiągnąć szczytszczyt kiedykiedy żad­ne­gożad­ne­go krokukroku zro­bićzro­bić nie można jak osiągnąć szczytosiągnąć szczyt kiedyszczyt kiedy żad­ne­gokiedy żad­ne­go krokużad­ne­go kroku zro­bićkroku zro­bić nie można jak osiągnąć szczyt kiedyosiągnąć szczyt kiedy żad­ne­goszczyt kiedy żad­ne­go krokukiedy żad­ne­go kroku zro­bićżad­ne­go kroku zro­bić nie można jak osiągnąć szczyt kiedy żad­ne­goosiągnąć szczyt kiedy żad­ne­go krokuszczyt kiedy żad­ne­go kroku zro­bićkiedy żad­ne­go kroku zro­bić nie można 

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia. -Elizabeth Taylor
je­dyne-co można-zro­bić-dla-dzieci-to wycho­wać-nie można-przeżyć-za nie życia
Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie. -Charles Kingsley
każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan