Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą.


jak-pchły-skaczą-myśli-z-człowieka-na-człowieka-ale-nie-każdego-gryzą
stanisław jerzy lecjakpchłyskacząmyśliczłowiekanaczłowiekaaleniekażdegogryząjak pchłypchły skacząskaczą myślimyśli zz człowiekaczłowieka nana człowiekaale nienie każdegokażdego gryząjak pchły skacząpchły skaczą myśliskaczą myśli zmyśli z człowiekaz człowieka naczłowieka na człowiekaale nie każdegonie każdego gryząjak pchły skaczą myślipchły skaczą myśli zskaczą myśli z człowiekamyśli z człowieka naz człowieka na człowiekaale nie każdego gryząjak pchły skaczą myśli zpchły skaczą myśli z człowiekaskaczą myśli z człowieka namyśli z człowieka na człowieka

Pies jest przyjacielem człowieka, ale jego pchły nie.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.Najtrudniejsze to bezinteresownie kochać każdego człowieka.Uczucie to zjawisko, którego nie można poddać drobiazgowej analizie. Przypuśćmy, że ciało człowieka zostałoby poddane sekcji przez jakiś inny gatunek stworzeń. Chociaż o budowie organizmu dowiedziano by się wszystkiego, myśli i uczucia człowieka pozostałyby na zawsze tajemnicą.