Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego.


jak-przyjemnie-jest-powiedzieć-człowiekowi-coś-miłego
fiodor dostojewskijakprzyjemniejestpowiedziećczłowiekowicośmiłegojak przyjemnieprzyjemnie jestjest powiedziećpowiedzieć człowiekowiczłowiekowi coścoś miłegojak przyjemnie jestprzyjemnie jest powiedziećjest powiedzieć człowiekowipowiedzieć człowiekowi cośczłowiekowi coś miłegojak przyjemnie jest powiedziećprzyjemnie jest powiedzieć człowiekowijest powiedzieć człowiekowi cośpowiedzieć człowiekowi coś miłegojak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowiprzyjemnie jest powiedzieć człowiekowi cośjest powiedzieć człowiekowi coś miłego

Człowiekowi przeciętnemu przyjemnie wiedzieć, że wielkość musi być stanem najwyższego osamotnienia na świecie.Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu.Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć.Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu to nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.