Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego.


jak-przyjemnie-jest-powiedzieć-człowiekowi-coś-miłego
fiodor dostojewskijakprzyjemniejestpowiedziećczłowiekowicośmiłegojak przyjemnieprzyjemnie jestjest powiedziećpowiedzieć człowiekowiczłowiekowi coścoś miłegojak przyjemnie jestprzyjemnie jest powiedziećjest powiedzieć człowiekowipowiedzieć człowiekowi cośczłowiekowi coś miłegojak przyjemnie jest powiedziećprzyjemnie jest powiedzieć człowiekowijest powiedzieć człowiekowi cośpowiedzieć człowiekowi coś miłegojak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowiprzyjemnie jest powiedzieć człowiekowi cośjest powiedzieć człowiekowi coś miłego

Człowiekowi przeciętnemu przyjemnie wiedzieć, że wielkość musi być stanem najwyższego osamotnienia na świecie. -John Steinbeck
człowiekowi-przeciętnemu-przyjemnie-wiedzieć-że-wielkość-musi-być-stanem-najwyższego-osamotnienia-na-świecie
Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu. -Richard Carlson
zrób-coś-miłego-dla-bliźniego-i-nie-mów-o-tym-nikomu
Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć. -Platon
mądrzy-ludzie-mówią-bo-mają-coś-do-powiedzenia-głupcy-bo-muszą-coś-powiedzieć
Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. -Stefan Kisielewski
człowiekowi-nie-jest-potrzebne-używanie-człowiekowi-potrzebna-jest-świadomość-że-gdyby-chciał-mógłby-używać
Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe
sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu to nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć. -Catharina E. Goethe
nawet-gdybyś-dał-człowiekowi-wszystkie-wspaniałoś-świata-nic-mu-to-nie-pomoże-śli-nie-przyjaciela-któremu-mógłby-o-tym-powiedzieć