Jak to zawsze bywa, że prowokujemy nieszczęścia, którym zbyt wiele poświęcamy uwagi.


jak-to-zawsze-bywa-że-prowokujemy-nieszczęścia-którym-zbyt-wiele-poświęcamy-uwagi
george sandjaktozawszebyważeprowokujemynieszczęściaktórymzbytwielepoświęcamyuwagizawsze byważe prowokujemyprowokujemy nieszczęściaktórym zbytzbyt wielewiele poświęcamypoświęcamy uwagijak to zawszeże prowokujemy nieszczęściaktórym zbyt wielezbyt wiele poświęcamywiele poświęcamy uwagijak to zawsze bywaktórym zbyt wiele poświęcamyzbyt wiele poświęcamy uwagiktórym zbyt wiele poświęcamy uwagi

Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie.Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukŻeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie.Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota.Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia.Kobietę, która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma o mężczyźnie, zawsze spotyka zawód, bo mężczyzna rzadko jest zły jak szatan, ale dobry jak anioł także nie jest.