Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę.


jak-trud­no-jest godzić-jed­nocześnie-władzę-i zgodę
tacytjaktrud­nojest godzićjed­nocześniewładzęi zgodęjak trud­notrud­no jest godzićjest godzić jed­nocześniejed­nocześnie władzęwładzę i zgodęjak trud­no jest godzićtrud­no jest godzić jed­nocześniejest godzić jed­nocześnie władzęjed­nocześnie władzę i zgodęjak trud­no jest godzić jed­nocześnietrud­no jest godzić jed­nocześnie władzęjest godzić jed­nocześnie władzę i zgodęjak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzętrud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę

Trud­no jest jed­nocześnie do­godzić ludziom i prawdzie.Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie.Jak to jest, że kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz, że wszys­tko tracisz? Cza­sem tak trud­no po­godzić się z myślą że to KONIEC...Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?