Jak wielu jest niepoczytalnych autorów.


jak-wielu-jest-niepoczytalnych-autorów
anonimjakwielujestniepoczytalnychautorówjak wieluwielu jestjest niepoczytalnychniepoczytalnych autorówjak wielu jestwielu jest niepoczytalnychjest niepoczytalnych autorówjak wielu jest niepoczytalnychwielu jest niepoczytalnych autorówjak wielu jest niepoczytalnych autorów

Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. -Mikołaj Gomez Davilla
lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów. -Hanna Malewska
krytykę-u-nas-cechuje-większe-jeszcze-lekceważenie-czytelników-ż-autorów
Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów. -Georges Duhamel
pełny-sens-pewnych-książek-może-ę-nam-odsłonić-dopiero-znacznie-później-po-śmierci-ich-autorów