Jak wielu jest niepoczytalnych autorów.


jak-wielu-jest-niepoczytalnych-autorów
anonimjakwielujestniepoczytalnychautorówjak wieluwielu jestjest niepoczytalnychniepoczytalnych autorówjak wielu jestwielu jest niepoczytalnychjest niepoczytalnych autorówjak wielu jest niepoczytalnychwielu jest niepoczytalnych autorówjak wielu jest niepoczytalnych autorów

Autorów sądzą ich dzieła.Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg.Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą.Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów.Otóż należę do kategorii autorów, którzy rozpoczynają pracę nad książką wyłącznie po to, żeby wreszcie mieć tę książkę z głowy, a proszeni o opisanie jej źródeł i rozwoju sięgać muszą po takie starożytne określenia, jak Interakcja Inspiracji z Kombinacją - co brzmi, przyznaję, jakby magik dla objaśnienia jednej sztuczki wykonywał inną.Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.