Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
jeremy benthamjakażtomądrośćowychczasówktórenazywamystarymiczyżjestsiwychwłosówniekolebkimądrość owychowych czasówktóre nazywamynazywamy starymiczyż jestmądrość siwychsiwych włosówmądrość kolebkijakaż to mądrośćmądrość owych czasówktóre nazywamy starymijest to mądrośćmądrość siwych włosówjakaż to mądrość owychczyż jest to mądrośćjest to mądrość siwychjakaż to mądrość owych czasówczyż jest to mądrość siwychjest to mądrość siwych włosów

Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie.Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko.Mądrość jest harmonią.