Jaka myśl, taki czyn.


jaka-myśl-taki-czyn
augustyn Śwjakamyśltakiczynjaka myśltaki czyn

Ja­ka myśl, ta­ki czyn.Jaka miłość - taki człowiek.Nie do wiary jak często trud­no jest obrócić czyn w myśl.Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn w myśl.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu.