Jaka szkoda, że tak krótki jest czs między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym.


jaka-szkoda-że-tak-krótki-jest-czs-między-okresami-gdy-jest-ę-za-młodym-a-gdy-jest-ę-za-starym
anonimjakaszkodażetakkrótkijestczsmiędzyokresamigdysięzamłodymstarymjaka szkodaże taktak krótkikrótki jestjest czsczs międzymiędzy okresamigdy jestjest sięsię zaza młodymgdy jestjest sięsię zaza starymże tak krótkitak krótki jestkrótki jest czsjest czs międzyczs między okresamigdy jest sięjest się zasię za młodyma gdy jestgdy jest sięjest się zasię za starymże tak krótki jesttak krótki jest czskrótki jest czs międzyjest czs między okresamigdy jest się zajest się za młodyma gdy jest sięgdy jest się zajest się za starymże tak krótki jest czstak krótki jest czs międzykrótki jest czs między okresamigdy jest się za młodyma gdy jest się zagdy jest się za starym

Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym...Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość.Za starym przyjacielem jest jak ze starym płaszczem. Jest bardzo wygodny. Przybrał kształt mojego ciała, doskonale dopasował się do moich wypukłości i nie krępuje moich ruchów, a jedyną oznaką jego obecności jest ciepło, które czuję, gdyż on mnie ogrzewa.Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć.Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało...Dzień miłości krótki jest, gdy miłość gaśnie.