Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.


jakakolwiek-byłaby-szczęśliwa-w-łżeństwie-zawsze-miłym-jej-będzie-odkrycie-że-istnieje-jakiś-sympatyczny-mężczyzna-który-życzyłby-sobie
henry louis menckenjakakolwiekbyłabyszczęśliwamałżeństwiezawszemiłymjejbędzieodkrycieżeistniejejakiśsympatycznymężczyznaktóryżyczyłbysobieżebybyławolnajakakolwiek byłabybyłaby szczęśliwaszczęśliwa ww małżeństwiezawsze miłymmiłym jejjej będziebędzie odkrycieże istniejeistnieje jakiśjakiś sympatycznysympatyczny mężczyznaktóry życzyłbyżyczyłby sobieżeby byłabyła wolnajakakolwiek byłaby szczęśliwabyłaby szczęśliwa wszczęśliwa w małżeństwiezawsze miłym jejmiłym jej będziejej będzie odkrycieże istnieje jakiśistnieje jakiś sympatycznyjakiś sympatyczny mężczyznaktóry życzyłby sobieżeby była wolna

Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma. -Walter Scott
gdyby-ścieżka-wdzięcznoś-i-honoru-zawsze-była-gładka-i-łatwa-ła-byłaby-zasługa-tego-który-ę-jej-trzyma
Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury. -Guillaume Appolinaire
nigdy-nie-odkryje-ę-rzeczywistoś-raz-na-zawsze-prawda-będzie-zawsze-nowa-inaczej-byłaby-tylko-systemem-jeszcze-nędzniejszym-od-natury
Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną. -Paul Ambroise Valery
każda-rodzina-tai-w-sobie-swoiste-niezadowolenie-które-zmusza-do-ucieczki-każdego-jej-członka-dopóki-posiada-on-jakąkolwiek-łę-żywotną
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć -Wiesław Myśliwski
zawsze-musi-być-jakiś-cel-żeby-odczuwało-ę-chęć
Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow
optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę