Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.


jakakolwiek-byłaby-szczęśliwa-w-łżeństwie-zawsze-miłym-jej-będzie-odkrycie-że-istnieje-jakiś-sympatyczny-mężczyzna-który-życzyłby-sobie
henry louis menckenjakakolwiekbyłabyszczęśliwamałżeństwiezawszemiłymjejbędzieodkrycieżeistniejejakiśsympatycznymężczyznaktóryżyczyłbysobieżebybyławolnajakakolwiek byłabybyłaby szczęśliwaszczęśliwa ww małżeństwiezawsze miłymmiłym jejjej będziebędzie odkrycieże istniejeistnieje jakiśjakiś sympatycznysympatyczny mężczyznaktóry życzyłbyżyczyłby sobieżeby byłabyła wolnajakakolwiek byłaby szczęśliwabyłaby szczęśliwa wszczęśliwa w małżeństwiezawsze miłym jejmiłym jej będziejej będzie odkrycieże istnieje jakiśistnieje jakiś sympatycznyjakiś sympatyczny mężczyznaktóry życzyłby sobieżeby była wolna

Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma.Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie.Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną.Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęćOptymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę.